Alkoholbehandling

Få hjælp til din alkoholiserede pårørende - find den rette alkoholbehandling

Få hjælp til din alkoholiserede pårørende - find den rette alkoholbehandling

editorial

Er du pårørende til en alkoholiker, spørger du sikkert ofte dig selv, hvordan det kom så vidt. I det følgende kan du blive klogere på alkoholisme – og på din rolle som pårørende.

Hvem kan risikere at blive alkoholiker?

Alkoholisme skeler, i lighed med alle andre former for afhængigheds relateret misbrug, ikke til hverken alder, køn, race, uddannelses niveau, økonomisk formåen eller social status. Alle kan blive ramt af misbrug, hvis de rette betingelser er til stede.

Ingen eksperter har indtil nu haft succes med at påpege en entydig årsag til alkoholisme, men der er en række faktorer, som muligvis kan forhøje risikoen for udvikling af misbrug. En af dem er en genetisk disposition for afhængighed – og dette har man jo ikke selv mulighed for at gøre noget ved, andet end at erkende, at man er særligt udsat, og dernæst vælge at indrette sit liv derefter.

Der ud over peger alle statistikker på det faktum, at børn af misbrugere ofte selv vil udvikle et misbrug, enten i løbet af deres ungdom eller senere hen i deres voksenliv. Og endelig er der mange, som søger trøst i flasken, når tilværelsen gør for ondt, for eksempel i forbindelse med en livsændrende begivenhed så som en hård skilsmisse, pludselig sygdom eller død i den nærmeste familie, eller en fyring med ledighed til følge.

Kan man helbrede en alkoholiker?

Selv om man er havnet i et misbrug, som virker alt opslugende og ganske alvorligt, vil det for de flestes vedkommende være muligt at vende tilbage til livet igen. Det kræver dog, at lysten og motivationen er til stede. Og det er her, du som pårørende kommer ind i billedet. Sammen med andre venner, familiemedlemmer eller kolleger bør du nemlig skride ind overfor det igangværende misbrug, og sørge for, at den alkoholiserede person kommer i behandling. Hos Behandlingscenter Stien kan du få hjælp og vejledning til tilrettelæggelse af at behandlingsforløb, som kan hjælp den misbrugsramte tilbage på det rette spor.

Du kan læse mere om alkohol hjælp på behandlingscenter-stien.dk