Alkoholbehandling

Få hjælp til alkoholbehandling - kontakt et misbrugscenter

image

editorial

Det er som pårørende rigtig svært at være vidne til, at et nært familiemedlem eller en kær ven forsvinder længere og længere ind i et alkohol misbrug. Når en person, som er tæt på én, vælger at søge trøst i bunden af en flaske frem for i en tryg favn eller ved venskabelig samtale, kan man hurtigt komme til at føle sig til side sat og magtesløs.

Dette er der ikke noget at sige til – der er en grund til, at man til stadighed stiller spørgsmålet ”hvorfor drikker Jeppe?”. Afhængighedens og misbrugets veje er uransagelige, og du vil ikke få noget ud af at spørge om grunden til drikkeriet. Hvad du der imod bør gøre, er at hjælpe din misbrugsramte nærmeste til at komme tilbage på det rette spor.

Hvordan yder jeg bedst hjælp til en alkoholiker?

Det kan godt være rigtig svært at gennemskue, hvordan man bedst kan hjælpe sin misbrugsramte kæreste, ægtefælle, ven, kollega eller slægtning. Måske har du oplevet at blive mødt med afvisning eller vrede, når du forsigtigt har prøvet at påpege problemet over for den misbrugsramte. Det skyldes, at han eller hun stiller et forsvarsværk op, som beskytter vedkommende selv mod den smertefulde erkendelse. Og derfor er det vigtigt, at du optræder med en vis gennemslags kraft, når den svære konfrontation skal gennemføres med succes.

Dette kan du for eksempel sikre ved at sammenkalde andre pårørende – venner, familie medlemmer, kolleger – og udføre det, er i fagsprog kaldes en intervention.

Få hjælp fra et misbrugscenter

Ved en intervention udnytter I jeres fælles styrke og sammenhold, og vil der igennem have en langt større chance for at kunne overtale den misbrugsramte til at modtage behandling. Hos et misbrugscenter kan du få råd og vejledning til hvorledes du gennemfører en intervention – og hvad der dernæst skal ske. Læs mere på https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/