tandimplantat

Få mere at vide om tandimplantat

Få mere at vide om tandimplantat

editorial

Har du mistet én eller flere tænder – for eksempel ved en ulykke, eller fordi tanden var svag som følge af en rodbehandling – er der mulighed for, at du kan få isat et implantat som erstatning for den tabte tand.

Hvad er et tandimplantat?

Et tandimplantat er, groft sagt, en kunstig tandrod, på hvilken man kan fæstne en krone eller en bro som erstatning for en eller flere tænder. Hvis det kun er spidsen af tanden, som er beskadiget, og roden samt en del af tanden er intakt, kan man sætte en krone på tanden. Men hvis hele tanden – eller måske flere tænder – er ødelagt, kan det være nødvendigt at fjerne stumperne, og i stedet isætte et implantat.

Et tandimplantat består af tre dele: Selve implantatet, som også kaldes fiksturen, og som træder i stedet for tandens egen rod, en krone eller bro (supra strukturen), som er den synlige del af tanden, og mellemdelen (abutment) som er den del hvorpå man fæstner supra strukturen. Fiksturen er som regel fremstillet af titanium, som er et stærkt materiale, og som udmærker sig derved, at kæbe knoglen med tiden kan vokse sammen med det og dermed gøre konstruktionen mere stabil.

Hvordan isættes et tandimplantat?

Når du skal have isat et implantat, vil tandlægen først og fremmest sørge for, at alle rester af den gamle tand er fjernet. Dernæst vil han eller hun bore ned i købe knoglen med flere forskellige bor af varierende diameter, for at skabe et hul med de rette mål. Du vil være i lokal bedøvelse – det vil sige ved bevidsthed, men uden at føle smerte ved indgrebet. Dernæst vil tandimplantatets fikstur blive isat, hvorefter der skal gå en måned eller to, førend abutment og supra struktur kan monteres.

Hvis du leder efter en dygtig tandlæge som kan forestå isættelse af tandimplantat i århus, kan du med fordel besøge Tandlægerne på Stjernepladsen – læs mere på stjerneklinik.dk