Manufacturing execution systems

Hvor længe kan du opbevare råvarer til produktfremstilling?

Hvor længe kan du opbevare råvarer til produktfremstilling?

editorial

Når man laver produkter, er det vigtigt at have råvarerne i orden. Hvor længe kan råvarer holde sig, inden de går i stykker? Og hvordan producerer man produkter fra råvarer, så de holder sig længst muligt? I denne blogpost guider vi dig igennem opbevaringsprocessen af råvarer og produkter – så du kan være helt sikker på, at dine produkter holder sig friske!

Når det drejer sig om opbevaring af råvarer, er det vigtigt at være opmærksom på udløbsdatoen. Råvarer bør opbevares køligt og tørt, væk fra direkte sollys og væk fra varme- og fugtighedskilder. Afhængigt af materialetypen kan de holde sig fra 1-2 år, hvis de opbevares korrekt.

For at få mest muligt ud af dine råvarer og sikre deres levetid skal du opbevare dem i deres originale beholdere og holde dem tæt lukket med et låg for at forhindre fugt eller forurening. Sørg også for, at alle værktøjer, der bruges til håndtering, er rene før og efter brug – det vil være med til at mindske risikoen for forurening.

Manufacturing execution systems

Når du har omdannet dine råvarer til produkter, er korrekt opbevaring afgørende for at bevare produktkvaliteten og holdbarhed

Opbevar produkterne i forseglede beholdere, når det er muligt, og overvej at bruge lufttætte poser eller krukker for at forlænge deres holdbarhed. Sørg for, at fødevarerne om nødvendigt er på køl, og husk, at fugtigheds- og temperaturniveauerne skal overvåges for at sikre produktkvaliteten.

Endelig er det vigtigt at passe ordentligt på råvarer og produkter i hele processen – fra opbevaring til produktion. Overvåg regelmæssigt udløbsdatoerne, og kassér udgået materiale straks. Undersøg desuden omhyggeligt alt materiale for tegn på fordærv, inden det anvendes til produktionsformål – dette vil være med til at sikre, at dine færdige produkter forbliver sikre.

Kort sagt, når du opbevarer råmaterialer og producerer varer, er korrekt forvaltning nøglen til succes på kort og lang sigt.