boligadvokat dødsbo

Hvad går et dødsbo ud på?

Hvad går et dødsbo ud på?

Et bo er summen af alle aktiver og passiver, som en person ejer på et givet tidspunkt. Aktiver kan omfatte fast ejendom såsom jord, bygninger, huse og andre boliger; personlige ejendele såsom smykker, kunstværker, biler og andre materielle genstande; finansielle konti såsom aktier, obligationer og bankkonti; livsforsikringer; investeringer i virksomheder; pensionskonti; forretningsinteresser og andre former for formue. Passiver kan omfatte pant i fast ejendom eller lån med sikkerhedsstillelse til køb af personlige ejendele.

Udtrykket “bo” omfatter også en persons juridiske rettigheder til sine ejendele ved sin død. Dette er kendt som “skifteretten”, hvor en af retten udpeget repræsentant er ansvarlig for at fordele den afdødes bo i overensstemmelse med hans/hendes ønsker. Et bo kan også omfatte eventuelle forretningsinteresser, gæld og skatter på dødstidspunktet.

I nogle tilfælde kan en person vælge at oprette en bodelingsplan, som beskriver, hvordan hans aktiver skal fordeles ved hans død. Denne form for planlægning sker normalt med bistand fra en advokat eller en finansiel planlægger og omfatter oprettelse af trusts, testamenter, fuldmagter og meget mere.

boligadvokat dødsbo

Overordnet set kan et bo defineres som den samlede sum af alle en persons aktiver og passiver både før og efter hans død. Størrelsen af ens ejendom afhænger af flere faktorer, herunder en persons alder, årlige indkomst og livsstil. Boer forvaltes af enkeltpersoner eller af teams afhængigt af størrelsen og kompleksiteten af den enkelte persons anliggender.

Hvordan rydder man et dødsbo?

Processen med at afvikle et dødsbo kan være kompleks og tidskrævende. Det første skridt er typisk at få en skifteretsattest fra retssystemet. Dette dokument giver eksekutorer eller administratorer mulighed for at få adgang til bankkonti, sælge fast ejendom, foretage investeringer og tage andre nødvendige skridt til at afvikle afdødes gæld og forpligtelser. I nogle tilfælde kan en eksekutor også have brug for et certifikat om skattefritagelse, som gør det muligt for eksekutorerne at lukke eventuelle skattekonti i afdødes navn.

Når alle kreditorer er blevet betalt, og der er redegjort for alle aktiver, kan resten af afdødes bo fordeles i overensstemmelse med afdødes ønsker som anført i testamente eller trustdokumenter.

Hvis der skal ydes hjælp til dødsboet, så kan man kontakte en boligadvokat i Vordingborg