Mærkesager

I foreningen arbejder vi med en bred vifte af udvalg og arrangementer, som er til gavn og glæde for små og mellemstore virksomheder i Horsens.


Horsens og vækst Alliancen  

Horsens Håndværker- og industriforening er Repræsenteret i Horsens og Vækst Alliancen ved Foreningens formand Jesper Grubbe Møller. Her sørger vi for at de emner der er oppe på møderne og de beslutninger der tages på møderne i størst mulige omfang tilgodeser byens erhvervsliv.

Business Horsens

Foreningen er medlem af Business Horsens og foreningens formand blev på Business Horsens genrealforsamling i april 2016 valgt for anden gang som medlem af Business Horsens Bestyrelse.

Håndværksrådet

Er din virksomhed med i Horsens Håndværker og industriforening er du gratis med i Håndværksrådet. Der medfølger en række medlemsfordele via dette medlemskab.

Foreningens Formand Jesper Grubbe Møller er medlem af Håndværksrådets repræsentantskab. Herigennem har foreningen muligheden for at sætte en national dagsorden når lokale emner kræver det.  Emner som foreningen har med er bla. udvidelse af E 45 til 6 spor.

HIF Danmark

Er sammenslutningen af Håndværker og Industriforeninger i Danmark. Her er foreningen repræsenteret Af Jesper Grubbe Møller der er Næstformand. Her samler man trådene for de problemstillinger der er på landsplan og sørger for at der holdes fokus på disse problemstillinger på landsplan. Dette gøres gennem medlemsskabet i Håndværksrådet. 

 

Erhvervsrelaterede arrangementer

Af foreningens arrangementer kan eks nævnes foredrag om passivhuse med Olav Langenkamp der er arkitekten bag Villa Langenkamp - det første certificerede passivhus i Danmark på mødet kom han ind på følgende: : Hvad er der af byggestandarder for passivhuse? Hvordan skiller de sig ud fra de danske lav energiklasser? Hvad skal man passe på i projekterings- og byggeprocessen? Og hvilke materialer er velegnet?

Vi havde også et foredrag om Finanskrisen som gav de 40 fremmødte, et godt indblik i, hvaddet var, der skete før og under finanskrisen. Samtidig fik vi,et bud på, hvad der vil ske i finanskrisens skygge. Dette blev formidlet til de fremmødte, af underdirektør og chef for Regulering og Rating, Jesper Berg, Nykredit A/S. Slutteligt gav Centerdirektør,Flemming Hansen, Nykredit A/S Horsens os en lokal vinkel på finanskrisen. En meget spændende aften.

 

Sociale arrangementer

I Samarbejde med Vinoble afholdt vi en Whisky-smagningi april. Hvor de 65 fremmødte hørte Mark Watt, der gav defremmødte en uovertruffen oplevelse i Whiskyens forunderligeverden. Et arrangement vi vil søge at gentage på et seneretidspunkt.

 

Kontakt os

Bliv medlem

bubblemedia